Jaké jídlo na děti čeká v tomto týdnu? Podívejte se na jídelníček, který jsme připravili. 

JÍDELNÍČEK 27.6. – 1.7.

PONDĚLÍ: 27.6.

SVAČINA: krupicová kaše, čaj, ovoce /1,7/

OBĚD: pol. kuřecí s kapáním, fazole po bretaňsku, chléb, džus /1,3,7,9/

SVAČINA: chléb, pom. z filé, čaj /1,3,4,7/

ÚTERÝ: 28.6.

SVAČINA: chléb, čerstvý sýr s jarní cibulkou, kakao, zelenina /1,3,7/                                    

OBĚD: pol. rajská s rýží, hov, maso, dušená mrkev, brambory, čaj /1,3,7,9/

SVAČINA: chléb, pom. sýrová, čaj /1, 3,7/

STŘEDA: 29.6.

SVAČINA: chléb, máslo, plátkový sýr, kakao, ovoce /1,3,7/

OBĚD: pol. petrželová s bulgurem, kuře na paprice, kolínka, čaj /1,3,7,9/

SVAČINA: chléb, pom. rozhuda, čaj /1,3,7/

ČTVRTEK: 30.6.

SVAČINA: chléb, pom. tvarohová se sýrem, čaj s mlékem, zelenina /1,3,7/

OBĚD: pol. uzená s rýží, plněný bramborový knedlík uzeným masem, zelí, čaj /1,3,7,9/                                                        SVAČINA: chléb, pom. z olejovek, mléko /1,3,4,7/

PÁTEK: 1.7.

SVAČINA: vaječná topinka, čaj, ovoce /1,3,7/

OBĚD: pol. luštěninová, kuřecí a krůtí prsa se zeleninou, rýže, čaj /1,3,7,9/

SVAČINA: přesnídávka, čaj /7/

JÍDELNÍČEK CELÝ DEN JE NA TŘÍDÁCH K DISPOZICI ČAJ A VODA. ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA.

Značení alergenů v jídelním lístku

Od 13. 12. 2014 vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:

1) Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ | Číslo alergenu dle výše uvedeného seznamu, je vyznačeno na jídelníčku.

SEZNAM ALERGENŮ | s označením čísla je vyvěšen vedle jídelníčku na nástěnce.

UPOZORNĚNÍ | Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a má pouze funkci informační.


Vnitřní řád školní jídelny při MŠ Březová

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování.
Vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby.
Tento vnitřní řád stanovuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů dětí a zaměstnanců, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, podmínky zacházení s majetkem školy, provoz a vnitřní režim školní jídelny.

2. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ
Děti se stravují ve třídách. Děti dodržují po celou dobu jídla pravidla slušného chování a stolování.
Děti jsou povinni se řídit pokyny pedagoga, vedoucí školní jídelny, kuchařky.
Děti mají právo na zdravou vyváženou stravu odpovídajícího množství, na dodržování
pitného režimu dle potřeby jednotlivce a na možnost odmítnutí některé potraviny.

3. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.

4. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled, zároveň má povinnost včas hradit poplatek za stravné.
Přihláškou ke stravování se zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád školní jídelny.

5. PODROBNOSTI PRAVIDEL VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
V každé třídě platí předem dohodnutá pravidla, podle kterých probíhá organizace stolování. Pedagogové dohlížejí na kulturu stolování a na chování dětí při jídle. Děti se v rámci svých možností samostatně obsluhují. Pedagogové stolují s dětmi. Jsou dětem příkladem. Zároveň dohlížejí na dodržování pitného režimu po celý den.

6. PRAVIDLA PRO PLATBY OBĚDŮ

Stravné se platí hotově u vedoucí školní jídelny. Termín je vyvěšen na nástěnce ve všech třídách. Nejpozději do 20. v daném měsíci. Po domluvě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou lze zvolit jiný termín. 
V případě nezaplacení stravného ani po domluvě bude zákonný zástupce dítěte upozorněn písemně a dítě bude po dobu dluhu vyřazeno z MŠ.

  Děti 2 – 6 let Děti 7 – 10 let
Ranní svačina 6,50 Kč 7 Kč
Oběd 16 Kč 18 Kč
Odpolední svačina 6,50 Kč 7 Kč
Cekem 29 Kč 32 Kč

Zaměstnanci: 27 Kč
Přeplatky se v průběhu roku převádějí do dalšího měsíce, při ukončení docházky do MŠ se vracejí v hotovosti zákonným zástupcům.

Dítě, které se nedostaví do 8.00 hod. do MŠ je automaticky odhlášeno pokud se zákonní zástupci předem nedohodnou s pedagogickým pracovníkem, že dítě přivedou později. Při náhlém onemocnění je možné si v daný den vyzvednout oběd v době od 11.00 do 11.30 do vlastních jídlonosičů.

7. ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ
Výdej:
Ranní svačina | 8,15 – 8,45
Oběd | 11,15 – 12,45
Odpolední svačina | 14,15 – 14,30
Mimořádný úklid při jídle zajišťuje školnice.
Jídelní lístek je vyvěšen v každé šatně. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školním jídelny s kuchařkou.

8. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVÍ A OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY
Během výdeje stravy i konzumace dohlíží na dětí pedagogická pracovnice. Děti i zaměstnanci se chovají dle pravidel bezpečnosti, v souladu s hygienickými předpisy, předcházejí vzniku úrazů. Všichni pedagogičtí pracovníci svým vzorem směřují k prevenci nezdravých návyků a zdraví prospěšného chování.
Stane-li se dítěti během stolování úraz, poskytne pedagogický pracovník neprodleně první pomoc.

9. OCHRANA MAJETKU ŠKOLNÍ JÍDELNY
Děti jsou vedeny k ochraně majetku školní jídelny- ke správnému a šetrnému zacházení s nádobím, nábytkem a dalším vybavením určeným k zajištění stravování dětí.
Dojde-li při manipulaci s nádobím k drobným škodám na majetku (rozbitý hrnek, talíř) nebude škola požadovat po zákonných zástupcích náhradu škody. V případě, že dítě způsobí rozsáhlejší škodu na majetku, bude stanovena ředitelkou školy výše škody, která bude požadována od zákonných zástupců k úhradě.
Všichni zaměstnanci jsou dětem, ve vztahu k majetku mateřské školy, vhodným příkladem. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Platnost vnitřního školního řádu od 1.9.2021 na dobu neurčitou

Sestavila : Kopačková Dana vedoucí ŠJ