Jaké jídlo na děti čeká v tomto týdnu? Podívejte se na jídelníček, který jsme připravili. 

JÍDELNÍČEK 19.7. – 23.7.

PONDĚLÍ: 19.7.

SVAČINA: chléb, máslo, šunka, bílá káva, zelenina /1,3,7/                                    

OBĚD: pol. masový krém, lívance s tvarohem a džemem, čaj /1,3,7,9/

SVAČINA: chléb, pom. tuňáková, čaj /1,3,4,7/

ÚTERÝ: 20.7.

SVAČINA: chléb, pom. z míchaných vajec, kakao, ovoce /1,3,7/                                    

OBĚD: pol. pórková, kuřecí řízek, bram. kaše, kompot /1,3,7,9/

SVAČINA: chléb, pom. cizrnová, čaj /1,3,7/

STŘEDA: 21.7.

SVAČINA: chléb, pom. sýrová, karamelové mléko, zelenina /1,3,7/                                    

OBĚD: pol. z vaječné jíšky, hamburská pečeně, housk. knedlík /1,3,7,9/

SVAČINA: chléb, máslo, ředkvičky, čaj /1,3,7/

ČTVRTEK: 22.7.

SVAČINA: kaše, čaj, ovoce /1,3,7/

OBĚD: pol. špenátová, vepř. maso v mrkvi, brambory, čaj /1,3,7,9/

SVAČINA: chléb, pom. tvarohová s ajvarem, mléko /1,3,7/

PÁTEK: 23.7.

SVAČINA: zapečený toust se sýrem a bylinkami, vitakáva, zelenina /1,3,7/

OBĚD: pol. hrachová s kuličkami, srbské rizoto s krůtím masem, sýr, okurka, čaj /1,3,7/

SVAČINA: puding, čaj /7/

CELÝ DEN JE NA TŘÍDÁCH K DISPOZICI ČAJ A VODA

Značení alergenů v jídelním lístku

Od 13. 12. 2014 vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:

1) Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ | Číslo alergenu dle výše uvedeného seznamu, je vyznačeno na jídelníčku.

SEZNAM ALERGENŮ | s označením čísla je vyvěšen vedle jídelníčku na nástěnce.

UPOZORNĚNÍ | Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a má pouze funkci informační.


Vnitřní řád školní jídelny při MŠ Březová

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování.
Vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby.
Vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.

2. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ
Děti se stravují ve třídách. Děti dodržují po celou dobu jídla pravidla slušného chování a stolování. Děti jsou povinni se řídit pokyny pedagoga, vedoucí školní jídelny, kuchařky.

3. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní Jídelny nebo ředitele školy.

4. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.
Přihláškou ke stravování se zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád školní jídelny.

5. PRAVIDLA PRO PLATBY OBĚDŮ
Stravné se platí hotově u vedoucí školní jídelny. Termín je vyvěšen na nástěnce ve všech třídách. Nejpozději do 20. v daném měsíci. Po domluvě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou lze zvolit jiný termín.
V případě nezaplacení stravného ani po domluvě bude zákonný zástupce dítěte upozorněn písemně a dítě bude po dobu dluhu vyřazeno z MŠ.

Cena obědů

  Děti 2 – 6 let Děti 7 – 10 let
Ranní svačina 7 Kč 8 Kč
Oběd 20 Kč 22 Kč
Odpolední svačina 7 Kč 7 Kč
Cekem 34 Kč 37 Kč

Zaměstnanci: 29 Kč
Přeplatky se vracejí po ukončení docházky do MŠ.

Dítě, které se nedostaví do 8.00 hod. do MŠ je automaticky odhlášeno pokud se zákonní zástupci předem nedohodnou s pedagogickým pracovníkem, že dítě přivedou později. Při náhlém onemocnění je možné si daný den vyzvednout oběd v době od 11.00 do 11.30 do vlastních jídlonosičů.

6. ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ
Výdej:
Ranní svačina | 8,15 – 9,00
Oběd | 11,15 – 12,00
Odpolední svačina | 14,30 – 14,45
Mimořádný úklid při jídle zajišťuje školnice.
Jídelní lístek je vyvěšen v každé šatně. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školním jídelny s kuchařkou.

7. HYGIENA PROVOZU
Provoz ve školní jídelně probíhá při dodržování veškerých hygienických předpisů. Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u smluvního lékaře.
Zaměstnanci musí dodržovat postupy při přípravě stravy.
Musí dbát na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Platnost vnitřního školního řádu od 1.2.2016 na dobu neurčitou

Sestavila : Kopačková Dana vedoucí ŠJ