UČITELKY:

Bc. Gabriela Sacherová

Lenka Barvínková

Jana Simonyi (chůva)

REŽIM DNE

05.45 – 08.15                      ranní zájmové hry, motivační hry a činnosti vyplývající z denní motivace – třídní rámcové programy, individuální zaměření

08.15 – 09.00                      denní cvičení, hygiena, stolování – svačina

09.00 – 09.30                      výchovná práce, hry, činnosti vážící se k tématu dne, týdne popř. měsíce, úklid

09.30 – 11.15                     převlékání, pobyt venku

11.15 – 12.15                     hygiena, stolování – oběd

12.15 – 14.00                     individuální odpočinek dětí

14.00 – 16.00                     převlékání, stolování – svačina, hygiena, pohybové činnosti, zájmové činnosti, hry, individuální práce