Třída Mrňousků se nachází v přízemí vlevo. Jedná se o nejmladší věkovou skupinu dětí (2-3 roky).

Třídu vede
Bc. Gabriela Sacherová – ředitelka

Stanislava Slunčíková – učitelka

Veronika Francová – chůva

REŽIM DNE

05.45 – 08.15                      ranní zájmové hry, motivační hry a činnosti vyplývající z denní motivace – třídní rámcové programy, individuální zaměření

08.15 – 09.00                      denní cvičení, hygiena, stolování – svačina

09.00 – 09.30                      výchovná práce, hry, činnosti vážící se k tématu dne, týdne popř. měsíce, úklid

09.30 – 11.15                     převlékání, pobyt venku

11.15 – 12.15                     hygiena, stolování – oběd

12.15 – 14.00                     individuální odpočinek dětí

14.00 – 16.00                     převlékání, stolování – svačina, hygiena, pohybové činnosti, zájmové činnosti, hry, individuální práce

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY – KAMENICE

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

HRÁTKY U MRŇOUSKŮ

STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

MRŇOUSKOVÉ A JEJICH DNEŠNÍ „PEČENÍ“ CUKROVÍČKA ;o)

PŘIŠEL K NÁM JEŽÍŠEK

ZDOBÍME VÁNOČNÍ STROMEČEK

POCHVALA PRO MRŇOUSKY – děti poslechly paní učitelku a po vycházce čekaly vzorně seřazené před školkou ;o)))

POUŠTÍME DRAKA

SLAVÍME NAROZENINY

HRANÍ NÁS BAVÍ

MRŇOUSKOVÉ A JEJICH ŠKOLA ZVÍŘÁTEK