Třída Čiperů se nachází v prvním patře. Jedná se o skupinu dětí ve věku 4-5 let.

Třídu vede
Lenka Barvínková – učitelka
Bc. Veronika Zímová – učitelka
Lucie Wackenreutherová – asistentka pedagoga

REŽIM DNE

05.45 – 8.30                        ranní zájmové hry, motivační hry a činnosti vyplývající z denní motivace – třídní rámcové programy, individuální zaměření

08.30 – 09.00                     denní cvičení, hygiena, stolování – svačina

09.00 – 09.30                     výchovná práce, hry, činnosti vážící se k tématu dne, týdne, popř. měsíce, příprava na pobyt venku

09.30 – 11.30                     pobyt venku

11.30 – 12.15                     hygiena, stolování – oběd

12.15 – 13.50                     individuální odpočinek dětí, zájmové činnosti

13.50 – 16.00                     pohybové činnosti, stolování – svačina, hygiena, zájmové odpolední činnosti a hry, individuální práce

ROZLOUČENÍ S ČIPERKY – BUDE SE NÁM STÝSKAT

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

PŘEKVAPENÍ KE DNI OTCŮ

ZVÍŘÁTKA NA STATKU

CESTA KOLEM SVĚTA – INDIÁNI A AFRIKA

JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ

KDO ŽIJE V TRÁVĚ

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

JÁ A MOJE RODINA

DEN MAMINEK

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

ČARODĚJNICE

DEN ZEMĚ

JARO KLEPE NA VRÁTKA

MASOPUST

SVĚT POHÁDEK

ZIMNÍ OLYMPIÁDA U ČIPERKŮ

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ – PTÁČCI

NA NÁVŠTĚVĚ U ESKYMÁKŮ

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM ….

PANÍ ZIMA ZAČALA ČAROVAT

U ČIPERKŮ SE ZABYDLEL KŘEČÍK ČIPÍK

PŘIŠEL K NÁM JEŽÍŠEK

PRVNÍ ZIMNÍ PROCHÁZKA

ZDOBÍME VÁNOČNÍ STROMEČEK

JÁ A MOJE TĚLÍČKO

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK

JEŽKOHRANÍ

PODZIM – KOLEKTIVNÍ PRÁCE DĚTÍ

HRAJEME SI A TVOŘÍME – HOUBY, LISTY

KRESLÍME KAMARÁDY ZE ŠKOLKY

SLAVÍME NAROZENINY