Učitelky:
Lenka Barvínková
Stanislava Slunčíková

REŽIM DNE

05.45 – 8.30                        ranní zájmové hry, motivační hry a činnosti vyplývající z denní motivace – třídní rámcové programy, individuální zaměření

08.30 – 09.00                     denní cvičení, hygiena, stolování – svačina

09.00 – 09.30                     výchovná práce, hry, činnosti vážící se k tématu dne, týdne, popř. měsíce, příprava na pobyt venku

09.30 – 11.30                     pobyt venku

11.30 – 12.15                     hygiena, stolování – oběd

12.15 – 13.50                     individuální odpočinek dětí, zájmové činnosti

13.50 – 16.00                     pohybové činnosti, stolování – svačina, hygiena, zájmové odpolední činnosti a hry, individuální práce

ZVÍŘÁTKA CO ŽIJÍ S NÁMI – STAVÍME FARMY PRO ZVÍŘÁTKA

DEN ZEMĚ – TŘÍDĚNÍ ODPADU

ČÍM BUDU AŽ VYROSTU?

MASOPUSTNÍ VESELÍ

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Dnes jsme navštívili knihovnu na Březové. Dozvěděli jsme se k čemu knihovna slouží a jak se máme chovat ke knížkám. S pohádkami jsme si zasoutěžili a získali sladké odměny. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

SVĚT POHÁDEK

SNĚHULÁČCI

PTÁČCI V ZIMĚ

JAK TO BYLO NA TŘI KRÁLE

JEŽÍŠEK

Dnešní den jsme si náramně užili. Ráno jsme oslavili narozeniny naší Victorky. Děkujeme za výtečný dortík. A dopoledne pod stromečkem Ježíšek nechal dárečky.

CUKROVÍ NÁM CHUTNÁ

MIKULÁŠOVÉ NEBO ČERTÍCI?

ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

KAMPAK LETÍŠ DRÁČKU?

HALLOWEENSKÉ RADOVÁNKY

HRÁTKY S KAŠTANY

AGÁTKA SLAVÍ SVÁTEK

ČIPEROVÉ – TO JSME MY

SVAČINKA

NA ZAHRADĚ

NAROZENINY