UČITELKY:

Lucie Wackenreutherová

Denisa Schmidová

REŽIM DNE

05.45 – 8.30                        ranní zájmové hry, motivační hry a činnosti vyplývající z denní motivace – třídní rámcové programy, individuální zaměření

08.30 – 09.00                     denní cvičení, hygiena, stolování – svačina

09.00 – 09.30                     výchovná práce, hry, činnosti vážící se k tématu dne, týdne, popř. měsíce, příprava na pobyt venku

09.30 – 11.30                     pobyt venku

11.30 – 12.15                     hygiena, stolování – oběd

12.15 – 13.50                     individuální odpočinek dětí, zájmové činnosti

13.50 – 16.00                     pohybové činnosti, stolování – svačina, hygiena, zájmové odpolední činnosti a hry, individuální práce