INFORMACE K VÝTVARNÉMU KROUŽKU NA BŘEZOVÉ

http://www.uschovna.cz/zasilka/MZB4PIXEPWRXVM2K-7AJ

PASOVÁNÍ ŠIKULŮ NA ŠKOLÁKY

V úterý 29.6 od 16.00 hod. proběhne na školní zahradě pasování na školáky. Akce je určena pouze pro děti odcházející do školy a jejich rodiče (příbuzné).

ZAHRADNÍ SLAVNOST

V pondělí 28.6. od 16.00 hod. ukončíme školní rok zahradní slavností. Akce se bude konat na školní zahradě, kde budou děti spolu se svými rodiči plnit jednoduché úkoly. Na závěr bude možno si opéct buřty donesené z domova. Přijďte si společně s dětmi užít zábavné odpoledne, těšíme se na vás.

VÝLET MRŇOUSKŮ

V úterý 22.6.2021 pojedou děti ze třídy Mrňousků na mini-výlet za zvířátky. V průběhu příštího týdne mohou všechny děti nosit suché pečivo, abychom nejeli za zvířátky s prázdnou.

FOTOGRAFOVÁNÍ

V úterý 15.6.2021 proběhne v MŠ fotografování firmou Photodienst. Fotit se budou letos pouze školkové děti. Tato firma bude zároveň pořizovat snímek celé třídy. Pokud o fotografování zájem rodiče nemají, nechť tuto skutečnost nahlásí učitelce.

VÝLET DO ZOOPARKU CHOMUTOV

V pondělí 31.5.2021 pojedou děti ze tříd Čiperů a Šikulů na výlet do Chomutovského zooparku. Vybíráme 120,- Kč na vstup, jízdu mašinkou a malý pamlsek. Autobus hradí MŠ. Děti s sebou potřebují pouze batůžek na záda s pláštěnkou a pitíčkem s uzavíratelným ventilkem. Odjezd od MŠ je v 08.00 hod. Děti přiveďte včas, nejpozději v 07.45 hod. a nasnídané. Svačit budou až v Chomutově. Předpokládaný návrat je ve 12.30 hod. a děti budou poté ještě v MŠ obědvat. Pokud bývá dítěti v autobuse nevolno, dejte mu ráno před jízdou Kinedryl a informujte o této skutečnosti učitelku.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

SNÍŽENÍ ÚPLATY – DUBEN 2021

NÁVRAT OSTATNÍCH DĚTÍ DO MŠ

Od pondělí 26.4.2021 je dle mimořádného vládního nařízení naše školka otevřená pro všechny děti a to bez nutnosti testování a nutnosti nosit chirurgické roušky. Moc se na Vaše děti těšíme.

ZRUŠENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – BŘEZEN 2021

SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – DUBEN 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ

Od pondělí 12.4.2021 bude zajištěn provoz MŠ (05.45 – 16.00) nejen pro předškoláky, ale také děti rodičů vybraných profesí:

 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, praktické škole
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotní péče
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • zaměstnanci v sociálních službách

Rozdělení dětí do tříd:

Děti budou rozděleni do 3 tříd. Dvě třídy předškoláků z toho jedna polodenní a druhá celodenní, dále pak jedna třída, ve které budou děti rodičů „potřebných“ profesí. Toto uspořádání bude platné po celou dobu tohoto výjimečného stavu.

Organizace testování:

Do MŠ vstupuje dítě za doprovodu 1 zákonného zástupce nebo 1 jiné pověřené  dospělé osoby , která bude asistovat při provádění antigenního testu – viz. manuál k testování. Testovat se bude certifikovanými testy LEPU Rapid. Zákonný zástupce samozřejmě i nadále musí dodržovat všechna hygienická opatření (dezinfekce rukou, ochrana úst a nosu, rozestupy).

Testovat se bude ve vstupní hale MŠ. Celková doba testování je do 20 minut. Počítejte tedy s tím, že po otestování budete na výsledky čekat s dětmi venku před MŠ, abychom do 7.45 hod mohli otestovat všechny ostatní  – jiná možnost není. 

Testovat se nemusí dítě, u kterého prokážete potvrzením od lékaře, že je ve lhůtě 90 dnů od pozitivního PCR testu.

Pravidelně budeme testovat 2x týdně , a to v pondělí a čtvrtek. V případě nepřítomnosti dítěte pak hned v den jeho příchodu.

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Zápisy dětí do MŠ se uskuteční ve dnech 4. – 5. 5. 2021. Vzhledem k současné mimořádné situaci bude zápis probíhat variantami uvedenými v příloze.

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Na čtvrtek 1.4.2021 jsme pro děti a jejich sourozence připravili akci „Velikonoční zajíček“. Akce se bude konat v dopoledních hodinách na školní zahradě. Vzhledem k vládním opatřením je opět nutné si zarezervovat čas (prostřednictvím sms nebo na facebooku) a to nejpozději do středy do 12.00 hod. Před startem bude vybírána částka 15,- Kč na jedno dítě (sladké překvapení pro děti).

JARNÍ HÁDANÁ

Pro Vás a Vaše děti jsme připravily malou zábavu týkající se jara a jarní přírody. Hra „Jarní hádaná“ je určena pro všechny chytré hlavičky z naší školky, jejich starší sourozence nebo rodiče. Není nijak náročná a měla by být pro vás všechny hlavně zábavou. Ke hře potřebujete pouze tužku. Podél plotu naší školky jsme rozmístili 10 úkolů. Do prázdné křížovky, kterou si vytisknete pod textem nebo je k dispozici na dveřích MŠ, vpisujte správné odpovědi a pokud budete luštit správně, vyjde vám tajenka, kterou pak vhodíte do schránky naší MŠ. Nezapomeňte vyplněnou křížovku podepsat jménem dítěte. Všechny šikovné děti z naší školky budou po návratu do MŠ odměněny ;o)))

INFORMACE PRO PŘEDŠKOLÁKY!!! – ZÁPISY DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ

Veškeré informace o zápisu dětí do 1. třídy Základní školy Březová naleznete na stránkách školy – http://zs-brezova.cz.

POHÁDKOVÁ CESTA

Na středu 17.3. jsme si pro Vás a Vaše děti připravili zábavný dopolední program, a to pohádkovou cestu. S ohledem na nepříznivou situaci a nutnost dodržovat vládní opatření se tato akce bude konat tak, aby nedocházelo k hromadění osob na jednom místě. Startovat budeme v desetiminutových intervalech od MŠ. Přesný čas Vám bude přidělen. Pokud máte zájem o rezervaci v nějakém konkrétním čase, například s ohledem na probíhající distanční výuku starších sourozenců, pokusíme se Vám vyhovět. V případě Vašeho zájmu, prosím kontaktujte nejpozději do pondělí 15.3. MŠ formou SMS zprávy nebo na facebooku formou komentáře s Vaším jménem a my Vám přidělíme přesný čas Vašeho startu. Šiřte prosím tuto informaci mezi další rodiče. Těšíme se na Vás.

STRAVOVÁNÍ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

Zákonní zástupci dětí, které vykonávají distanční výuku, mohou po předchozí domluvě odebírat z MŠ obědy za dotovanou cenu.

Odběr je možný za těchto podmínek:

 • telefonicky se přihlásit k odběru stravy do pátku do 12.00hod. předcházejícího týdne
 • minimální počet přihlášených strávníků je 5
 • přihlášení je závazné na celý týden, obědy nebude možno průběžně odhlašovat
 • výdej bude probíhat do vlastních jídlonosičů (žádné sklenice apod.) od 11.00 do 11.30 hod

DŮLEŽITÉ INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ

Vzhledem k opatření a nouzovému stavu Vám sdělujeme několik důležitých informací. Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření MŠ lze stáhnout zde:

Aktuální informace k ošetřovnému – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Je nutné vygenerovat číslo žádosti, se kterým pracujete po celou dobu jednotlivého uzavření MŠ. Zde jsou úplné údaje nutné k vyplnění: Název – Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov, IČ 75005786.

V pondělí 1.3. od 8.00 do 12.00 si máte možnost vyzvednout věci ze skříněk dětí.

Distanční výuka předškoláků bude probíhat jako na podzim, tedy formou souborů na vaše emailové adresy a odevzdávat se budou po ukončení tohoto opatření. Kdo by měl s tímto problém, je možno domluvit se jiným způsobem. Samozřejmě si o materiály mohou požádat i ostatní, jen budou muset práci trochu přizpůsobit mladší věkové skupině. V týdnu 1.3. – 7.3. jsou oficiální jarní prázdniny, takže se vzdělávání nekoná a materiály budou zasílány až v týdnu následujícím.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy, přejeme Vám pevné zdraví.

OTEVŘENÍ MŠ !!!

Od pondělí 15.2.2021 bude naše MŠ opět otevřena, neboť jsme schopni zajistit provoz kuchyně. Prosíme o PEČLIVÉ DODRŽOVÁNÍ všech nastavených hygienických pravidel a ohleduplné chování při podezření či výskytu Covid-19 ve Vašich rodinách a blízkém okolí.

UZAVŘENÍ MŠ !!!

Oznamujeme, že vzhledem ke karanténě všech provozních zaměstnanců, nelze zajistit provoz MŠ. Z tohoto důvodu bude MŠ po dohodě se zřizovatelem od středy 10.2. uzavřena, a to po dobu nezbytně nutnou. Znovuotevření MŠ bude avizováno zde, na facebooku a na vchodových dveřích do budovy MŠ. Po tuto dobu máte nárok na čerpání dávek OČR, formulář najdete na stránkách ČSSZ. Předškoláci mají na tuto dobu připravenou práci na doma, kterou si můžete vyzvednout zítra 10.2. v dopoledních hodinách. Tuto práci by předškoláci měli při návratu odevzdat k archivaci.

VÝSKYT COVID-19 V MŠ!!!

Tímto vás informujeme o přítomnosti Covid-19 v naší MŠ. Děti by měly být v pořádku, nepřišly s tímto zaměstnancem do kontaktu. Budeme vzniklou situaci řešit a o dalších postupech vás budeme informovat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Velmi důrazně žádáme všechny rodiče, aby v této době velmi pečlivě zvažovali návštěvu svých dětí v MŠ. Jedná se především o situace, kdy KDOKOLIV z rodiny vykazuje známky onemocnění COVID 19, nebo čeká na výsledky testování!!! Buďte prosím ohleduplní k nám všem. Neradi bychom opět uzavírali MŠ z důvodu karantény.

PETICE ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK V MŠ

Ve sborovně naší MŠ je k dispoici petice pedagogické komory za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Budeme rádi, pokud si ji přečtete a popřípadě ji svými podpisy podpoříte. Tato petice mimo jiné navrhuje:

 • aby rodiče neplatili za pobyt v MŠ
 • ve třídách menší počet žáků = více individuální péče pro každé dítě
 • přítomnost další pečující osoby, bez ohledu na přítomnost dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snížení administrativy = více péče pro děti

PODĚKOVÁNÍ

Mateřská škola touto cestou děkuje všem aktivním rodičům. Paní Pazderové za donesené kvalitní hračky, kancelářské potřeby a papíry do tiskárny, panu Pfeifferovi za opravu hraček ve 3. třídě, paní Burianové za finanční příspěvek na sladkosti, paní Vrabcové za papíry na kreslení pro děti, panu Ryplovi za kartony na tvoření, paní Velátové za super balení Kinder sušenek do Mikulášských balíčků a paní Hauserové za překrásné čepičky vlastní výroby pro celou třídu Mrňousků. Mnohokrát děkujeme ;o)

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Ve čtvrtek 3. 12. plánujeme pro děti mikulášskou nadílku s krátkým divadelním představením. Vybíráme 25,- Kč na adventní kalendář, který máme připravený pro všechny děti.

ÚPRAVA PROVOZNÍCH PODMÍNEK

Od pondělí 30.11.2020 upravujeme provozní podmínky a to tak, že MŠ bude otevřena od 06.00 do 16.00 hod. Ostatní podmínky nouzového stavu platí i nadále.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Ve středu 2. 12. proběhne v MŠ vánoční fotografování. Bohužel vzhledem k současné situaci nebude možnost fotografování se sourozenci nenavštěvující MŠ.

ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ÚPLATY – LISTOPAD 2020

OTEVŘENÍ MŠ – PODMÍNKY PROVOZU!!!!!

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

Vzhledem k ukončení karantény bude po dohodě se zřizovatelem provoz MŠ obnoven od středy 18.11. Podmínky provozu budou upraveny a vyvěšeny. Sledujte proto prosím tyto webové stránky.

UZAVŘENÍ MŠ

Vzhledem k potvrzení Covid-19 u jedné ze zaměstnankyň školky, jsme nuceni MŠ na dobu od 2.11.2020 prozatím do 20.11.2020 UZAVŘÍT !!!!!!! O aktuální situaci Vás budeme prostřednictvím webových stránek a na facebooku (MŠ Smetanova Březová) informovat. Žádost o ošetřovné při uzavření zařízení je ke stažení na stránkách ČSSZ. Přejeme vám i vašim dětem hodně zdraví.

MATERIÁLY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Materiály pro povinnou předškolní výuku pro Šikuly jsou odeslány na Vaše udané emailové adresy. Komu by se přesto nedostaly, kontaktujte paní ředitelku (mateskolka2@tiscali.cz, mobil 731 155 262). Pokud by chtěl někdo zaměstnat i mladší děti, kontaktujte paní ředitelku prostřednictvím facebooku a materiály budou zaslány na vaše emeilové adresy.

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ – COVID-19 !!!!!!!!!!

Bohužel oznamujeme, že seznam ohrožených se rozšiřuje, tentokrát o osoby přítomné v MŠ ve dnech 26. a 27. 10. Proto očekávejte telefonický kontakt z hygieny.

Opět se rozšiřuje seznam a prodlužuje se karanténa (tentokrát jde o přítomné v MŠ dne 30.10. Opět tedy očekávejte telefonický kontakt z hygieny.