ROZHODNUTÍ O NAVÝŠENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 1.9.2024

Od 1.1.2024 dochází ke změně kontaktní emailové adresy.
Nový email: mateskolka2@gmail.com

___________________________________________________

_____________________________________________

Rádi bych poděkovali, jmenovitě paní Kožíškové a panu Semínovi za papíry na kreslení a kopírování, panu Šlechtovi za halloweenské doplňky, paní Slezákové za větší množství dýní, ze kterých paní kuchařka vykouzlila výbornou polévku na naší čtvrteční akci a taktéž babičce Filípka Juríka za zásobu cereálních tyčinek, které mimo jiné použijeme např. do balíčků pro děti na Mikuláše. Vám všem patří velký dík!
GS


____________________________________________________________________________________________________

NAVÝŠENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO