Třída Šikulů se nachází v přízemí vpravo. Jedná se o skupinu dětí v předškolním věku.

Třídu vede
Lucie Majďáková Kratěnová – zástupkyně ředitelky
Taťána Opltová – učitelka
Denisa Hlaváčková – asistentka pedagoga

REŽIM DNE

05.45 – 07.45                     ranní zájmové hry

07.45 – 09.35                      motivační hry a činnosti vyplývající z denní motivace – třídní rámcové programy, individuální zaměření, denní cvičení, hygiena, stolování – svačina, výchovná práce, dramatické činnosti, činnosti vážící se k tématu dne, příprava na pobyt venku

09.35 -11.35                       pobyt venku

11.40 -12.15                       hygiena, stolování – oběd

12.15 – 13.50                      odpočinek dětí, zájmové hry nespavých dětí

13.50 -16.00                       pohybové činnosti, hygiena, stolování – svačina, zájmové odpolední činnosti, individuální práce

TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ

Tablo předškoláčků je možno stáhnout ve formátu pdf a jpg na tomto odkazu:

Zásilka | Úschovna.cz (uschovna.cz)

ZMRZLINOVÁ ODMĚNA

SVAČINKA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

SLAVÍME DEN DĚTÍ

ČARODĚJNICKÝ REJ

ŠIKULOVÉ A JEJICH HRÁTKY

DEN ZEMĚ

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE …

SNĚHOVÉ RADOVÁNKY

PŘIŠEL K NÁM JEŽÍŠEK

HRAJEME SI VENKU I VE ŠKOLCE

LIDSKÉ TĚLO – POZNÁVÁME NAŠE SMYSLY

Cvičení u Šikulů

ŠIKULOVÉ V AKCI – balanční pomůcky bObles

Ve středu 30.9. měli Šikulové možnost vyzkoušet si cvičební pomůcky bObles, které aktivně rozvíjí rovnováhu a stabilitu. Moc by se nám líbilo, kdybychom mohli některé z nich vlastnit ;o)

SLAVÍME NAROZENINY