Učitelky:
Lucie Majďáková Kratěnová

Bc. Veronika Zímová

Denisa Hlaváčková – asistentka pedagoga

REŽIM DNE

05.45 – 07.45                     ranní zájmové hry

07.45 – 09.35                      motivační hry a činnosti vyplývající z denní motivace – třídní rámcové programy, individuální zaměření, denní cvičení, hygiena, stolování – svačina, výchovná práce, dramatické činnosti, činnosti vážící se k tématu dne, příprava na pobyt venku

09.35 -11.35                       pobyt venku

11.40 -12.15                       hygiena, stolování – oběd

12.15 – 13.50                      odpočinek dětí, zájmové hry nespavých dětí

13.50 -16.00                       pohybové činnosti, hygiena, stolování – svačina, zájmové odpolední činnosti, individuální práce

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

VE VEDRU CVIČÍME I SVAČÍME VENKU

POLICIE ČR VE TŘÍDĚ ŠIKULŮ

SLAVÍME DEN DĚTÍ

ZÁKLADY PC PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU – NÁVŠTĚVA ZŠ BŘEZOVÁ

INDIÁNI – UČÍME SE STŘÍLET Z LUKU

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ BUBLAVA 2022

ČARODĚJNICKÝ REJ

ZVÍŘÁTKA NA STATKU

DEN ZEMĚ

Na Den Země Šikulové vyčistili blízké okolí školky od odpadků a věřte nevěřte, během pár chvilek tři plné igelitové tašky.

SVATEBNÍ DEN MICHALKY A LUKÝSKA

DOPRAVNÍ VÝCHOVA ANEB POZOR DĚTI ČERVENÁ

Během dopravního týdne si Šikulové natrénovaly správné přecházení silnice a přechodu pro chodce. Už ví, jaký je rozdíl mezi semaforem pro chodce a semaforem pro dopravní prostředky. Vytvořily si „své“ dopravní hřiště a vyráběly semafory z čehokoli, z molitanových kostek i z plata od vajíček. Dále se děti seznámily s hlavními složkami IZS a s důležitými telefonními čísly. V neposlední řadě děti sledovaly dopravní dění ve městě, poznávaly dopravní značky, učily se přecházet po skutečném přechodu pro chodce a z mostu mávaly protijedoucím autobusům a nákladním autům na nedaleké dálnici. Doprava Šikuly zkrátka baví.

ŠIKULOVÉ NA NÁVŠTĚVĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZOVÁ

Dne 28.3. naši předškoláci přijali pozvání ZŠ Březová a spolu s dalšími předškoláky z blízkých mateřských škol strávili krásné dopoledne plné zábavy, soutěžení a plnění zajímavých úkolů. Děti se seznámily s budovou školy a školní družiny, ochutnaly výbornou svačinku ve školní jídelně a při plnění různých úkolů prokázaly svou šikovnost a znalosti. Většina našich Šikulů již v září zasedne do školních lavic a díky tomuto zážitku se jim ve škole bude o to víc líbit. Děkujeme ZŠ Březová za krásný zážitek.

MÁME RADOST Z NAŠEHO NEJEDLÍKA KUBÍKA, KAŽDÝ JEHO ÚSPĚCH OCENÍME POTLESKEM A PROJEVENOU RADOSTÍ

STAVĚNÍ LESNÍCH DOMEČKŮ A PŘEKÁŽEK NÁS MOC BAVÍ

ŠKOLA POHYBU PRO BŘEZOVSKÉ ŠKOLKY

Ve spolupráci OFS Sokolov, Markem Kratochvílem, Grassroot trenérem mládeže, FK Olympie Březová a FK Baník Sokolov se uskutečnil projekt Škola pohybu pro březovské školky. Dopoledne plné her, zábavy a pohybu si všechny děti užily.

BAREVNÉ HRÁTKY

MASOPUST

POHÁDKA O TŘECH PRASÁTKÁCH

CVIČENÍ NÁS PROSTĚ BAVÍ

ZIMNÍ OLYMPIÁDA

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

SFÉRICKÉ DIVADLO V MFC

ŠIKULOVÉ NAVŠTÍVILI KNIHOVNU

PO VÁNOCÍCH OPĚT V POHYBU

JEŽÍŠEK

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

ČERTÍCI

PRVNÍ ZIMNÍ LEGRACE

ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

NOC VE ŠKOLCE

PEČENÍ KOLÁČE

HALLOWEEN

NAŠI TŘÍDNÍ MASKOTI ŠÁJA A ŠÍMA

PLODY PODZIMU

VYRÁBÍME PODZIMNÍ DEKORACI

ŠIKULOVÉ V TĚLOCVIČNĚ

PODZIMNÍ HRANÍ

KOULELO SE JABLÍČKO

UŽ JSME ŠIKULOVÉ

SLAVÍME NAROZENINY