Učitelky:

Bc. Veronika Zímová

Stanislava Slunčíková

Denisa Hlaváčková – asistentka pedagoga

REŽIM DNE

05.45 – 07.45                     ranní zájmové hry

07.45 – 09.35                      motivační hry a činnosti vyplývající z denní motivace – třídní rámcové programy, individuální zaměření, denní cvičení, hygiena, stolování – svačina, výchovná práce, dramatické činnosti, činnosti vážící se k tématu dne, příprava na pobyt venku

09.35 -11.35                       pobyt venku

11.40 -12.15                       hygiena, stolování – oběd

12.15 – 13.50                      odpočinek dětí, zájmové hry nespavých dětí

13.50 -16.00                       pohybové činnosti, hygiena, stolování – svačina, zájmové odpolední činnosti, individuální práce

VÁNOČNÍ NADÍLKA

VÁNOČNÍ BESÍDKA

NÁVŠTĚVA U PANA STAROSTY

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

MOJE TĚLO

KOULELA SE DÝNĚ – dýni umíme vydlabat, nakreslit, vyrobit a víme jak chutná ;o)

HRY S PODZIMEM

PLAVEME JAKO RYBIČKY

ŠIKULOVÉ – STÁLE V POHYBU

JABLÍČKOVÝ TÝDEN

HOUBOVÁ SEZÓNA

UŽ JSME ŠIKULOVÉ

NAŠE TŘÍDA

SLAVÍME NAROZENINY