Projekt MŠ BŘEZOVÁ SMETANOVA je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o chůvu, profesní růst pedagogů pomocí vzdělávání a sebevzdělávání. Dále projektový den mimo školu, prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.