(plán k postupnému začleňování nových dětí do MŠ)

Rodič si předem domlouvá termín s učitelkami, aby zabránil nepříznivým adaptačním podmínkám-spojování dětí, suplování jiné učitelky. Na zvykání je přítomno ve třídě vždy pouze 1 nové dítě.

  1. Návštěva MŠ v době pobytu venku-na školní zahradě v doprovodu rodiče. Dítě se seznamuje s prostředím, dětmi, učitelkami. Rodič má možnost vidět, jak vše funguje, seznámit se s učitelkami, předat bližší informace o svém dítěti.
  2. Návštěva MŠ v odpoledních hodinách (14:30 – 15:30) v doprovodu rodiče. Dítě se seznamuje s prostředím třídy, hračkami, dětmi, učitelkou. Rodič má opět možnost vidět práci učitelek, jejich reakce, režim a předat bližší informace o svém dítěti – na co je zvyklé, co mu dělá obtíže, co má rádo. Rodič je ve třídě však pouze jako dohled, nehraje si s dítětem, zajišťuje pouze pocit bezpečí-nejsem tu „sám“. Tato fáze probíhá maximálně 2 měsíce před nástupem u dětí 2-letých, mimo období hlavních školních prázdnin, při řádném zápisu tedy v měsících květen, červen. V širším časovém horizontu nemá smysl, vzhledem k velmi nízkému věku dítěte.
  3. Návštěva v MŠ v odpoledních hodinách (14:30 – 15:30) u přijatých dětí bez doprovodu rodiče. Rodič zprvu MŠ neopouští, je v dosahu v šatně, později odchází z MŠ a vrací se v domluvený čas pro dítě. Doba pobytu dítěte se prodlužuje podle adaptačních obtíží od cca 15 min.-1 hod.
  4. V případě větších adaptačních potíží probíhá návštěva v MŠ v dopoledních hodinách u přijatých dětí bez rodiče od 8:00hod. Doba pobytu se postupně prodlužuje podle reakcí dítěte.